หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.๒๑ รอ.

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 2 โดยได้เริ่มทำการฝึก

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2555 เป็นต้นมา โดยมีทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกจำนวน 75 นาย

ซึ่งเป็นผู้ที่สมัครและตรวจเลือก ทหารกองประจำการในเขตพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและสุรินทร์

การฝึกใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงสร้างเสริมลักษณะทหารและระเบียบวินัย

เพื่อให้ทหารใหม่นำไปใช้ในชีวิตรับราชการที่เหลือต่อไป

   
 

ร.ต.เจริญชัย เจริญเดช

ผู้ฝึกทหารใหม่

   

จ.ส.อ.สนธยา ยกติ๊ด

ผช.ผู้ฝึกฯ

จ.ส.อ.ประพันธ์ คันธศร

ผช.ผู้ฝึกฯ

ครูนายสิบ
จ.ส.อ.สมเพราะ ฉิมพลี จ.ส.อ.สมชาติ เขียวรัมย์ ส.อ.กฤษดา สุขวัฒน์ ส.ท.สมพล ช้างอุไร
ส.ท.จุมพล สายบัวทอง ส.ต.พรนรินทร์ รุ่งเรือง ส.ต.ประมล ลามิล ส.ต.สิทธิชัย อัมพร
ส.ต.พัชวิช ดีเดย์ ส.ต.วัตนศักดิ์ มหาแสน

ส.ต.วิษณุ แผ่นกระโทก

ส.อ.ทรงพล เซาะดี

ส.พยาบาล

ภาพการฝึกทหารใหม่

สามารถรับชมได้ทาง Facebook หน่วยฝึกทหารใหม่

www.facebook.com/pages/หน่วยฝึกทหารใหม่-ปพัน21-รอ

 

 

      
  การฝึก รด.
  ค่ายลูกเสือ & เนตรนารี
  ฟุตบอลเยาวชน
  ค่ายมวย ป.บูรพา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรมชุมชน
  ชมรมแม่บ้าน ป.พัน.๒๑ รอ.
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  โครงการเกษตรพอเพียง
  โครงการชุมชนสีขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 205471 , 66595
306 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
E-Mail : 21243u@rta.mi.th